2017-12-15

FTX Aggregat

Här finner ni Systemairs nya Ftx aggregat:.

Ventilation med värmeåtervinning FTX-Aggregat säkerställer inte bara hälsosam luftväxling i din bostad, det är också en investering eftersom du sänker dina uppvärmningskostnader, vilket gynnar både din plånbok och vår gemensamma miljö.
.
Ventilationen står för ca 10 % av energianvändningen i en bostad. Därför är det en stor fördel att du, med bostadsventilation från Systemair, kan återvinna upp till 90 % av värmen i frånluften med energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik .
.

Du hittar vårt breda produktsortiment nedan.
.
SAVE VSR 300,SAVE VSR 150/B,SAVE VSR 500,Save VSR 300,SAVE VTC 200,Save VTR 150 K,Save VTR 200/b.SAVE VTC 500,SAVE VTC 700,Save VTR 500,Save VTC 300,alla aggregaten med hög värmeåtervinning och ny styr.
.
RCV Energi Teknik har alltid konkurrenskraftiga priser.
Läs mer här

Byggsatser ventilationsystem

732_medium.jpg

NYHET
NU i SAMMARBETE MED FLEXIT FÖR ALLA "GDS-BYGGARE"

FLEXIT.

1.Flexit är den enda av de etablerade leverantörerna som har 5 års garanti på bostadsaggregat.

2. Flexit har en väl utbyggd serviceorganisation för reklamationsåtgärder och övrig service.

3.Flexit är den enda leverantören av luftbehandlingsaggregat som i egen regi projekterar hela ventilationssystem för bostäder och aggregat Flexit uni 2/Flexit uni 3 / Flexit uni 4samt /Flexit k2 r som passar alla bostäder.

4. En anläggning projekterad av Flexit garanterar att alla nödvändiga krav för ett ventilationssystem uppfylls.

Flexit har ett unikt återförsäljar åtagande gentemot kunderna för återförsäljarna, vilket innebär stor trygghet, och en unik garanti för kunderna .
Här erbjuder vi våra kunder ett helt nytt koncept för Byggsatser ventilationsystem i sammarbete med Flexit Sverige och med otroligt konkurrenskraftiga priser.
Läs mer här

Nu med snabba leveranser

Under konstruktion

Här bygger vi i en ny E- butik, som även kommer att innefatta en ny informativ sida.

http://www.rcv-ventguide.se

Göran Molin

Göran Molin

Radon i våra bostäder

Information Radon i bostaden.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radioaktiva ämnen i berggrund och mark sönderfaller. Radon finns överallt. Vi kan inte uppfatta radongas med våra sinnen, men med hjälp av mätinstrument kan vi mäta gashalten.

Radonet i våra bostäder uppstår när Radium 226 sönderfaller. Då bildas radongas som har en livslängd på 3,8 dygn. Radongas mäts i Bequerel per kubikmeter (Bq/m3). 1 Bq/m3 = ett sönderfall i en m3 luft per sekund. Var finns radon?

Radon i bostäder kan komma från

•marken under huset

•byggnadsmaterial

•dricksvattnen från bergborrade brunnar

Hälsorisker med radon

Det finns risk för lungcancer om man under en lång tid bor i bostäder med höga radongashalter. Även lägre halter kan på lång sikt leda till lungcancer men risken är betydligt mindre. Det tar mellan 15 och 40 år innan det går att uppfatta lungförändringar som kan leda till cancer. Speciellt stor risk löper rökare boende i "radonhus".

Radon i inomhusluften

Om årsmedelvärdet överstiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3), bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa. Åtgärder bör vidtas i bostäder med mer än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Mätningen ska göras i utrymmen där människor stadigvarande vistas. Om radonhalten i dricksvattnet från den egna brunnen uppgår till ca 1 000 becquerel per liter (Bq/l) eller mer bör mätning av radonhalten i inomhusluft göras i huset.

Mätningarna görs oftast med så kallade radondosor som sitter uppe tre månader under vinterhalvåret

Åtgärder

I sådana fall, där radongashalten överstiger gränsvärdet, uppmanas som regel fastighetsägaren att vidta åtgärder för att sänka radongashalten i fastigheten. Den första åtgärden som rekommenderas är att se över ventilationssystemet för att därefter fortsätta med specifika åtgärder som kan variera från fall till fall.

Bidrag till åtgärder

Radonbidrag har upphört.

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från Regeringen. Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidraget.

Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för radonbidrag var 31 december 2014 (ankomstdatum till länsstyrelsen).

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/villa/radonbidrag/

Radonguiden