2017-12-15

FTX Aggregat

Här finner ni Systemairs nya Ftx aggregat:.

Ventilation med värmeåtervinning FTX-Aggregat säkerställer inte bara hälsosam luftväxling i din bostad, det är också en investering eftersom du sänker dina uppvärmningskostnader, vilket gynnar både din plånbok och vår gemensamma miljö.
.
Ventilationen står för ca 10 % av energianvändningen i en bostad. Därför är det en stor fördel att du, med bostadsventilation från Systemair, kan återvinna upp till 90 % av värmen i frånluften med energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik .
.

Du hittar vårt breda produktsortiment nedan.
.
SAVE VSR 300,SAVE VSR 150/B,SAVE VSR 500,Save VSR 300,SAVE VTC 200,Save VTR 150 K,Save VTR 200/b.SAVE VTC 500,SAVE VTC 700,Save VTR 500,Save VTC 300,alla aggregaten med hög värmeåtervinning och ny styr.
.
RCV Energi Teknik har alltid konkurrenskraftiga priser.
Läs mer här

Byggsatser ventilationsystem

732_medium.jpg

NYHET
NU i SAMMARBETE MED FLEXIT FÖR ALLA "GDS-BYGGARE"

FLEXIT.

1.Flexit är den enda av de etablerade leverantörerna som har 5 års garanti på bostadsaggregat.

2. Flexit har en väl utbyggd serviceorganisation för reklamationsåtgärder och övrig service.

3.Flexit är den enda leverantören av luftbehandlingsaggregat som i egen regi projekterar hela ventilationssystem för bostäder och aggregat Flexit uni 2/Flexit uni 3 / Flexit uni 4samt /Flexit k2 r som passar alla bostäder.

4. En anläggning projekterad av Flexit garanterar att alla nödvändiga krav för ett ventilationssystem uppfylls.

Flexit har ett unikt återförsäljar åtagande gentemot kunderna för återförsäljarna, vilket innebär stor trygghet, och en unik garanti för kunderna .
Här erbjuder vi våra kunder ett helt nytt koncept för Byggsatser ventilationsystem i sammarbete med Flexit Sverige och med otroligt konkurrenskraftiga priser.
Läs mer här

Nu med snabba leveranser

Under konstruktion

Här bygger vi i en ny E- butik, som även kommer att innefatta en ny informativ sida.

http://www.rcv-ventguide.se

Göran Molin

Göran Molin

Bakåt

Save VTR 200 B /L Ftx aggregat Superpris

Artikelnummer: 79202
Nedsatt pris: 21500 kr
Köp
Ordinarie pris: 24900 kr

Save VTR 200 B Ftx aggregat Systemair Ventilationsaggregat
Bostad upp till cirka 140 m² kvm.
SAVE VTR 200/B L 500W Vänstermodell.
Save VTR 200 har Energieffektiva fläktar med EC-motorer ger lägre energiförbrukning.
Med de här motorerna kan upp till 50 % lägre energiförbrukning.

Lämpliga spiskåpor för anslutning till aggregatet.

Design kåpor för aggregatet Klicka här

Vit spiskåpa klicka på länken Klicka här.

Rostfri spiskåpa klicka på länken Klicka här

Boyta upp till cirka 160 m².
Den här produkten ersätter: VR 300 ECV/B .

Ventilationsaggregat SAVE VTR 200/B är en vitlackerad modell med en integrerad manöverpanel i frontdörren. En eller fler externa manöverpaneler finns även att ansluta som tillval. En extern spiskåpa kan anslutas på aggregatets ovansida. Detta gör att aggregatet lämpar sig mycket väl för lägenhetshus, där frånluften från spiskåpan är en utmaning, Från en nogaFtx tillverkare.
•Högeffektiv roterande värmeväxlare.
•Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik.
•Separata inställningar för till- och frånluftsflöde.
•Startguide för enkel idriftsättning.
•Automatiskt byte till sommardrift (utan värmeåtervinning).
•Behovsstyrd reglering.
•Låg ljudnivå.
•Modbus-kommunikation via RS-485.
SAVE VTR 200 Aggregatet har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad, termostatreglerat återuppvärmningsbatteri och filter. Energieffektiva fläktar med EC-motorer ger lägre energiförbrukning. Med de här motorerna kan upp till 50 % lägre energiförbrukning uppnås jämfört med AC-lösningar och med bara halva ljudnivån. Modern teknik ger lägre SFP-faktor (Specific Fan Power).
Ventilationsaggregat SAVE VTR 200/B är anpassad för ventilation av mindre hus och lägenheter med en boyta på 140 m². Frånluften från spiskåpan går genom en egen förbikopplingskanal så att värmeväxlaren inte utsätts för frånluften från köket.
Idriftsättning av aggregatet kan göras från CD-manöverpanelen i frontdörren eller från en separat extern panel. En startguide gör idriftsättningen enklare och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen, såsom tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift ingår. Filterperiod kan också ställas in. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.
CD-panelen har också en användarnivå för behöriga installatörer och servicepersonal. En extern CD-panel är kopplad till aggregatet med en kabel med snabbkopplingar (modulärkontakter) på aggregatets ovansida.
SAVE VTR 200/B har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och förberedda inlopp för behovsstyrd ventilation från externa givare, till exempel CO2, närvarodetektor eller fuktighetsgivare (potentialfri kontakt).
Aggregatet levereras med tilluftsfilter typ F7 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ G3 finns som tillval.

OBS -Vid placering på orter där det kan bli långa kalla perioder och där kylan är lägre än - 20 grader , finns nu en Kanalvärmare med nippelanslutning för spiroanslutning som tillbehör Med inbyggd elektronisk temperaturregulator samt kanalgivare. Kanalvärmaren är dimensionerad för att säkerställa att temperaturen till aggregatet inte understiger -20°C (fast inställing) Δt 16° detta för att minimera risken för påfrysning vid låga utetemperaturer och hög luftfuktighet i frånluften

RCV Energi Teknik kan ordna finansiering via Wasa Kredit Klicka Här

Produktinformation

VIDEO