Energieffektivisering – effektivisera din energiförbrukning

I den här artikeln reder vi ut begreppet “energieffektivisering”. Vi går igenom hur du kan energieffektivisera ditt hem, vad det kostar samt metoder för att finansiera investeringarna. Vad är energieffektivisering? Energieffektivisering handlar om att bli effektivare både ekonomiskt och miljömässigt i avseende på förbrukad energi. Det kan ske genom att du minskar på den energi du redan använder, men också att du omvandlar den på ett sätt som gör att du istället får mer nytta av energin utan att förbruka mer. Varför är det viktigt med energieffektivisering? Hur mycket energi du förbrukar, och hur du gör det, påverkar både den egna hushållsekonomin som miljö och klimat. Ett mer effektivt användande av energi i hemmet kan med andra ord minska dina elkostnader, samtidigt som du gör klimatet en stor tjänst. Naturvårdsverket slår till exempel fast att en effektivare energianvändning är ett måste för att Sverige ska ha möjlighet att nå de miljömål man har satt upp. De menar att vägen till hållbar produktion och konsumtion av energi går via dels tekniska innovationer, men också beteendeförändringar. Det finns en del små och enkla tips på vad du kan göra för att bli mer energieffektiv hemma. Energimyndigheten tipsar till exempel om att du som villaägare kan sänka inomhustemperaturen, koppla ur laddare som inte används och att täta listerna runt fönster och dörrar. Sådana tips är bra, och hjälper dig att förbruka mindre energi och samtidigt spara pengar. För att dock åstadkomma mer märkbar energieffektivisering finns det dock lite större åtgärder du kan göra som hus- eller villaägare. Nedan ger vi 4 exempel på vad sådana åtgärder skulle kunna vara. 4 alternativ för energieffektivisering och vad de kostar Isolering: 1 300 – 2 500 kronor per kvadratmeter. Solceller: 160 000 kronor för vanlig villa. Byta fönster: 600 – 900 kronor per kvadratmeter. Installera värmepump: 20 000 kronor plus driftkostnad. 1. Isolering: 1 300 – 2 500 kronor/m² Om ditt hus är dåligt isolerat kommer det att bli kyligare inomhus, vilket gör att du tenderar att höja temperaturen och förbruka mer energi. Att minimera värmebehovet genom att se över isoleringen är därför en grundläggande energieffektiviserande åtgärd. Vanligt är att till exempel isolera vinden eller låta utföra så kallad utvändig tilläggsisolering på fasaden. Kostnaden för isolering ligger ofta mellan cirka 1 300 – 2 500 kronor per kvadratmeter, inklusive arbete och material. Den miljöpåverkan som isolering orsakar kompenseras redan efter ett år. 2. Solceller: 160 000 kronor för vanlig villa Fler husägare monterar solceller på sina hustak, och i längden är det möjligt att faktiskt bli självförsörjande med hjälp av solenergi. Under sommarhalvåret är det till och med troligt att du producerar ett överskott på el och kan sälja detta till ditt elbolag. Eller få en kraftigt reducerad elräkning. För en normal villa kostar det cirka 160 000 kronor för ett solcellssystem på 10 KW, vilket motsvarar en yta på ungefär 50 kvadratmeter. Solcellers avbetalningstid tar drygt 14 år, men har å andra sidan en livslängd på 30 år. Det här ska med andra ord ses som en investering över lång tid. 3. Byt till energiglas i dina fönster: 600 – 900 kronor/m² Att byta ut dina gamla fönster mot nya kan sänka dina uppvärmningskostnader med hela 30 procent. Anledningen är att äldre fönster har ett högre U-värde, som mäter energiförlusten i fönster, än moderna alternativ. Satsa i så fall på fönster med U-värde lägre än 1,0 och var noga med monteringen. Generellt kostar energiglas cirka 600 – 900 kronor per kvadratmeter. Totalkostnaden för ett fönsterbyte varierar därmed beroende på antal fönster och dess storlek samt om du anlitar professionella hantverkare. Ett totalpris för att byta tio fönster hemma landar lätt på cirka 100 000 kronor. 4. Installera värmepump: 20 000 kronor plus driftkostnader Värmepumpen omvandlar värme från grundvatten, luft och jord till energi att förbruka hemma. I snitt producerar en normal värmepump cirka 4 kilowattimmar (kWh) på 1 kWh, vilket minst sagt är väldigt energieffektivt. Du kan använda pumpen både till uppvärmning på vintern och nedkylning på sommaren. Efter ROT-avdraget bör du räkna med en totalkostnad på ungefär 20 000 kronor för att installera en värmepump i ett hus på 80 – 150 m². Summan minskar eller stiger förstås om ditt hus är större eller mindre än så. Därefter tillkommer en driftkostnad på 300 – 500 kronor i månaden. Hur kan jag finansiera energieffektiviseringar hemma? Energieffektiviseringar i hemmet bör betraktas som investeringar. Det innebär att du kan behöva betala en högre kostnad nu för att i längden spara in pengarna du annars skulle lagt på löpande energikostnader. För att underlätta finansieringen av dessa investeringar finns det olika alternativ. Tidigare har du till exempel kunnat ansöka om investeringsstöd för solceller. Den möjligheten togs dock bort 2020. Investeringsstödet ersattes istället med en skattereduktion för de kostnader som uppstår kring arbete och material i samband med installation av solceller. Från din kommun kan du också få kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att fatta bättre ekonomiska beslut kring energieffektiviserande åtgärder. Den här typen av rådgivning är tillgänglig även för dig som privatperson som vill göra justeringar kopplat till din villa. Ett annat alternativ är att ansöka om ett lån för att finansiera investeringarna som krävs. På Advisa.se kan du till exempel jämföra olika långivare och hitta det mest fördelaktiga lånet för dig. Där kan du även få hjälp med att samla dina lån för att få en så låg ränta som möjligt.